Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 5
Zobrazujem: 0 - 5
Pridať firmu
IČOFirma
11815868: Ferdinand Baliar - nákup a predaj oceľového šrotu
44015747: KOVOHUTY SK, s. r. o.
13999753: Moravčík Branislav-DARO
43811957: Úprava vody s.r.o.
35922648: ŽSD Slovakia, s.r.o.